Burlöv är hemma

Burlövs Bostäder ingår i Allmännyttan som är namnet på Sveriges samlade kommunala bostadsbolag. Som ett allmännyttigt bostadsbolag ska Burlövs Bostäder erbjuda hållbara och prisvärda bostäder till så många som möjligt. Det gör vi genom att förvalta och underhålla våra befintliga fastigheter, samt genom att bygga nya moderna bostadshus anpassade efter olika behov. Hos oss ska Burlövs invånare kunna känna sig hemma och leva gott, i livets alla skeden.

Ända sedan starten 1955 har vi varit starkt engagerade och involverade i Burlövs utveckling. Idag förvaltar vi totalt 2 600 lägenheter och 300 lokaler i 43 olika fastigheter. Och mer är på gång. Burlöv är en av de mest snabbväxande kommunerna i Sverige och vi gör allt vi kan för att möta den ökande efterfrågan på bostäder i denna del av Skåne. 2021 stod Kvarteret Ugglan med 103 lägenheter klart i hjärtat av Arlöv, och ytterligare bostadshus är planerade som inom en snar framtid kan välkomna nya och gamla Burlövsbor.

I Burlöv möts människor med olika bakgrund och drömmar. Det återspeglar sig inte minst hos de som bor i våra fastigheter. Vi gillar olika, och vi vill vara den som öppnar dörren för ett hemtrevligt och långsiktigt boende för alla. Våra lyhörda medarbetare arbetar därför nära våra hyresgäster med stort engagemang och omtanke, för att skapa en fungerande och trivsam boendemiljö både inomhus och utomhus.

Att bo i Burlöv är att bo mitt i Öresundsregionen med nära till allt. Men också att bo på en ort som många ser som en trygg och älskvärd plats. En plats att leva sitt liv på. I en bostad som känns – hemma.

Välkommen till Burlövs Bostäder.

Vår vision

Vi vill vara en riktigt bra hyresvärd, som tar hand om våra hyresgäster och erbjuder bra boende för så många som möjligt. Vår vision uttrycker just det. Det är den bild vi strävar mot i vår vardag. En inspiration och målbild att motiveras av. Det viktigaste är inte att vi når visionen just nu. För det är resan som är mödan värd.

Våra värderingar

Våra värderingar är den gemensamma plattformen vi står på. De är grunden för vårt agerande i vardagen, mot våra kunder och mot varandra. De är framtagna av oss tillsammans och vi arbetar tillsammans med att upprätthålla dem, varje dag. Med omtanke, engagemang och ansvar strävar vi gemensamt mot vår vision.

En modern bostadsort med historia

Burlövs historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan några hundra år efter vår tideräkning börjar, tros människor ha bebott området. Små byar växte fram kring jordbruket och när landet kristnades mot slutet av 1100-talet skapades socknar där Burlövs socken innehöll Burlöv, Arlöv, Åkarp och Tågarp. Under medeltiden tillkom även Sunnanå.

Från jordbruk till industri
Under flera hundra år var jordbruket den förhärskande näringen, men på 1800-talet genomfördes en skiftesreform som splittrade upp många av byarna. I Arlöv växte ett hantverks- och industrisamhälle fram och 1869 anlades sockerbruket. När järnvägen mellan Malmö och Lund byggdes i mitten av århundradet förvandlades Åkarp till ett stations- samhälle med villor, affärer och mindre industrier.

Kommunsammanslagningen
Under första halvan av 1900-talet växte Arlöv och Åkarp, medan byn Burlöv förde en mer blygsam tillvaro. Under flera år diskuterades om Burlöv skulle införlivas i någon av de närliggande kommunerna. Istället blev det tvärtom och 1959 uppgick Arlöv och Åkarp i Burlövs kommun.

Stiftelsen och byggboomen
Några år tidigare, närmare bestämt 1955, bildas Stiftelsen Burlövsbostäder som senare kom att bli Burlövs Bostäder AB. Stiftelsens allra första byggnadsprojekt stod klart 1957 och bestod av fem villor. Det första fler- familjshuset, kvarteret Domherren 2 med 97 lägenheter, byggdes 1959. Under 1960 och -70 talen gav Miljonprogrammet upphov till byggboom i kommunen och under de följande årtiondena växte Burlöv stadigt. Idag bor det omkring 19 000 människor i kommunen.

Se vår bostadshistoria i tidslinje
Läs mer om vår historia – Burlövs Bostäders 60 års jubileum