Vår uthyrningspolicy

Burlövs Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag i Burlövs kommun.
Vårt mål är att erbjuda ett prisvärt boende med hög kvalitet och bra service.

Vi följer en policy för uthyrning av våra lägenheter samt riktlinjer som berättar hur vi arbetar. Riktlinjer och policy beslutas av Burlövs Bostäders styrelse. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

 

Uthyrningspolicy i korthet:

Sökande och medsökande ska ha god betalningsförmåga. Som god betalnings- förmåga räknas dokumenterad regelbunden inkomst, minst 12 månader, och redovisas vid en kreditupplysning.

För att klara av att bo och leva på hushållets totala stadigvarande inkomst ska inkomsten motsvara tre gånger månadshyran före skatt. Sökande och medsökande får inte ha några skulder till Kronofogden eller betalningsanmärkningar.

Inga sena hyresinbetalningar får ha förekommit de senaste 12 månaderna. Antal personer som ska bo i en lägenhet ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning. Generella regler är två personer per sovrum.

Sökande och medsökande ska ej ha brustit i god hyressed eller ha andra för boendet negativa referenser.

Sökande och medsökande ska ha fyllt 18 år för att teckna bostadskontrakt.

Kreditupplysningar tas.

Hyresgäster som flyttar internt i beståndet har samma villkor som externa bostadssökande med sedvanlig prövning och med ny kontraktsskrivning.

Hyresavtal tecknas ej med person som inte har för avsikt att nyttja lägenheten för varaktigt boende.

Anmälaren måste ha fyllt 16 år för att börja samla poäng.

Vid felaktiga uppgifter i bokön spärras möjligheten till att söka lägenhet i sex månader.

När avtal tecknats för en lägenhet nollställs söktiden.

Läs hela uthyrningspolicyn här