E-faktura leverantörer

Vi tar gärna emot elektroniska fakturor!

Elektroniska fakturor skapar en effektivare och säkrare fakturahantering, både för dig som leverantör och för oss på Burlövs Bostäder. Genom att inte skicka pappersfakturor sparar vi dessutom på miljön tillsammans.

å Burlövs Bostäder har vi valt att använda standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura. (Notera att e-faktura inte är detsamma som faktura per mail eller PDF.) Om ditt företag inte har ett eget system för att hantera e-fakturor kan fakturorna registreras på: www.inexchange.se/faktura

Glöm inte din referens!
Din referens består av 3 bokstäver. Bokstäverna representerar din beställare på Burlövs Bostäder och du får dem av denne. Det är viktigt att referensen blir korrekt i fakturan, då vi annars inte kan behandla den. Kontakta oss på ekonomi@burlovsbostader.se om du behöver hjälp med referens på dina fakturor.

Om ni inte kan lösa att sända e-faktura:
Vi kan ta emot fakturor som PDF. Filnamnet ska då bestå av fakturanumret och leverantörsnamnet. Och glöm inte din referens! Skicka till faktura@burlovsbostader.se

I sista hand går det att skicka en pappersfaktura till fakturaadress:

Burlövs Bostäder AB
IE 2044
737 84 Fagersta

Med vänlig hälsning, Burlövs Bostäder AB