Mats Åsemo VD Burlövs Bostäder

Här och nu för framtiden

Att Burlövs Bostäder är en del av Allmännyttan innebär bland annat att alla medborgare ska ha samma möjlighet att via vår bostadskö kunna få tillgång till en bostad. Idén med Allmännyttan präglar allt vi gör, från kontakten med våra hyresgäster till hur vi långsiktigt förvaltar och utvecklar vårt fastighetsbestånd. Vi vill helt enkelt att alla ska kunna bo bra i Burlöv. Både idag och i morgon.

För oss är trivsel ett nyckelord. Hos oss ska du som hyresgäst trivas med ditt boende i väl underhållna fastigheter, men också ha möjlighet att förändra och anpassa ditt boende. Vi finns alltid tillgängliga om du vill diskutera en idé eller behöver service. Trivseln är också viktigt för alla som har Burlövs Bostäder som arbetsplats. Att våra medarbetare trivs är avgörande för en god arbetsmiljö. Tillsammans är vi stolta över vårt fina bolag Burlövs Bostäder.

I samarbete med Hyresgästföreningen har vi på senare tid arbetat fram Burlövs modellen som gjort det möjligt för oss att ge alla våra lägenheter rätt hyra, det vill säga rätt bruksvärdeshyra. Tack vare Burlövs modellen skapar vi förutsättning att genomföra underhåll och renoveringar för att klara framtidens krav och förväntningar på boende.

Som fastighetsbolag lever vi alltid i två parallella tidsskeden, nutid och framtid, och de är starkt sammanlänkade med varandra. Genom att sköta och förvalta våra befintliga bostäder kan vi erbjuda ett trivsamt boende för våra hyresgäster här och nu, samtidigt som vi säkerställer attraktiva och trygga boendemiljöer. Parallellt med detta planerar vi alltid för framtiden genom renoveringar och nybyggnationer. Vissa byggplaner är redan långt gångna, medan andra är på visionsnivå. Men en sak är säker, Burlövs betydelse och attraktivitet som bostadsort kommer att öka ännu mer i framtiden. Och vi på Burlövs Bostäder ser fram emot att bidra till den utvecklingen!

Mats Åsemo,
vd Burlövs Bostäder