Burlövs Bostäder erbjuder boende på bästa läge för dig som vill ha nära till jobbet eller universitetet, men även storstadslivet i Köpenhamn, Malmö och Lund. Nästa år står dessutom den nya stationen klar med tätare avgångar åt båda håll. Men det bästa med Burlöv är naturligtvis inte tåget härifrån. Det är att bo här. I gröna, levande omgivningar. Någonstans mittemellan då och nu, lugnet och pulsen, staden och landsorten. Är du på väg än?

Hur ser framtiden ut?

Om du är intresserad av att bo i något av Burlövs Bostäders hyreshus i framtiden registrera dig på Mina Sidor.

Södra Pilevallen
Längs med Vintergatan i centrala Arlöv planeras för 100 lägenheter i fler- bostadshus med två till fem våningar. Småskalig nybyggnation planeras i fem olika byggnader. Förväntad byggstart: 2023.

Åkarp
I Åkarp läggs de nya tågspåren delvis under jord, vilket frigör yta att bygga på. Vid den nya tågstationen planeras 100 nya bostäder i företrädesvis flerbostadshus. Förväntad byggstart: efter att spåromläggningen är klar 2024.

Vanningsåker
En ny detaljplan håller på att tas fram för området utmed Dalbyvägen. Här planeras för omkring 60 nya bostäder, fördelat på flera byggnader. Förväntad byggstart: ej fastställd.

Planerad nyproduktion

Tre snabba fakta om framtiden i Burlöv

Burlöv är en av Sveriges mest snabbväxande kommuner.

Framtiden Burlövs Bostäder
Framtiden Burlövs Bostäder

Under en tioårsperiod planeras 3 000 nya bostäder.

Under en tioårsperiod planeras 3 000 nya bostäder.

Framtiden Burlövs Bostäder

2023 står den nya tågstationen färdig.

Framtiden Burlövs Bostäder

Kronetorpstaden – Burlövs nya stadsdelskärna

Kronetorpstaden är området mellan Arlöv och Åkarp som kommer bli Burlövs stadsdelskärna framöver. Området är lika stort som Västra hamnen i Malmö, vilket innebär att det kommer dröja innan allt är helt färdigbyggt. Men redan nu är det nya Burlövsbadet invigt, och närmast i tid ligger beslut om detaljplan för områdets andra byggetapp.

I planerna för den andra etappen kommer det finnas möjlighet att bygga 650 bostäder i flerfamiljs- hus samt näringslivsverksamheter, parkeringsgarage och natur- och rekreationsområde. Målsättning med Kronetorpstaden är att den ska tilltala alla som vill bo i en stadskärna, men med den lilla stadens bekvämligheter såsom service, kommunikationer och natur runt hörnet. Precis som Burlöv ska vara!

Bild: Trafikverket/WSP

Bild: Trafikverket/WSP

Fyra nya spår ger bättre kommunikationer

Samtidigt med bygget av den nya tågstationen i Burlöv, lägger Trafikverket fyra nya tågspår. De nya spåren är färdiga i slutet av 2023 och då kommer pendeltågen att löpa med bara några minuters mellanrum till Lund, Malmö och Köpenhamn.

Läs mer om Burlövs nya station här