När du flyttar in

 

Du får tillgång till din lägenhet samma dag som hyresavtalet börjar gälla, om det infaller på en helgdag är det första vardagen därefter som gäller. För att kvittera ut nycklarna måste du kunna visa att första hyran är betald. Tänk på att ta med dig id-handling och att du också ska kunna visa att du har tecknat hemförsäkring på din nya lägenhet. Vi kopplar på elen till dig.

Brandvarnare
Alla lägenheter ska vara försedda med brandvarnare. Om din lägenhet saknar detta kontakta oss genom att göra en felanmälan. Då kommer din fastighetstekniker se till att montera en sådan.

Förråd
Förråd finns till alla lägenheter och ska ha samma nummer som din lägenhet. Vi visar vilket förråd du får vid inflytt. För trygghetens skull är det viktigt att du inte byter förråd med grannarna. Tänk också på att inte ha saker direkt på golvet om det mot förmodan skulle ske en vattenskada. Det är bra att låsa förrådet även om du inte använder det för att undvika att det blir en förvaringsplats för andra.

Ladda ner broschyren ”Välkommen till Burlövs Bostäder”

När du flyttar ut

 

När du bestämt dig för att flytta är det 3 månaders uppsägningstid på ditt hyresavtal. Det gäller alltid från ett månadsskifte så tänk på att säga upp din lägenhet i god tid innan du vill flytta.

• Tänk på att tömma hela lägenheten, även ditt förråd. Du får inte lämna kvar något till nästa hyresgäst.

• Dina grovsopor kan du inte slänga i miljöhuset. Kör dem till en återvinningscentral, där du också kan slänga möbler som du inte vill ta med till din nya bostad. I miljöhuset får endast mindre förpackningar, tidningar samt mat- och restavfall slängas.

• Tänk på att städa hela lägenheten noga, checklista finns i broschyren ”Till dig som flyttar” som du fick i samband med din uppsägning. Glöm inte sopa av förrådet.

• Kom ihåg att adressändra och anmäla din nya adress till folkbokföringen.

• Kom ihåg att flytta med din hemförsäkring.

• Otillräcklig eller utebliven städning kommer att debiteras, likaså om du lämnar grovsopor i miljöhus eller missar att tömma källarförrådet.

• Boka städbesiktning, antingen via webben, felanmälan eller skicka ett e-mail till info@burlovsbostader.se

Ladda ner Uppsägningsblankett