Så samsas vi i tvättstugan 

Att tvätta kanske inte är det roligaste här i livet. Men en väl fungerande tvättstuga kan åtminstone göra det lite mysigare att hänga tvätt. Vi på Burlövs Bostäder lagar maskinerna, står för städmaterial och veckostädar samt storstädar tvättstugorna tre gånger per år. Att följa tvättregler och bokningsregler och att hålla tvättstugan fräsch är alla hyresgästers gemensamma ansvar. Här följer några enkla råd och regler för dig som tvättar. Men den viktigaste regeln tar vi redan nu:

Lämna alltid tvättstugan som du själv vill ha den!

Bokningsregler
1. Bokningssystemet varierar mellan våra fastigheter. Vad som gäller i ditt hus hittar du i Bopärmen och/eller vid bokningstavlan eller skärmen.

2. Håll alltid dina bokade tvättider.

3. Kom ihåg att boka av tiden om du inte behöver den, så får någon annan chansen.

Om tvätten blir inlåst
Felanmäl på 040- 53 97 00 val #1, under telefontid.
Efter telefontid kontaktar du trygghetsjouren på 010- 209 42 10.

Tänk på
I tvättstugor med elektronisk bokning låses tvättstugan för dig efter tvättidens slut. Därför måste du vara i tid. Det är förbjudet att försöka bryta sig in i tvättstugan, det polisanmäls som skadegörelse.

Om något går sönder
Ibland händer det att maskinerna inte fungerar som de ska. Även om du har hunnit tvätta färdigt är det viktigt att du anmäler felet direkt, så att maskinen kan lagas så fort som möjligt.

1. Häng en skylt på maskinen.
2. Notera eventuella felkoder i displayen.
3. Gör en felanmälan på:
Mina Sidor på burlovsbostader.se eller ring 040-53 97 00 vardagar 09.30-12.00

Ladda ner broschyren ”Så kan alla trivas i tvättstugan”

Var sak på sin plats i soprummet

 

• Källsortera alltid ditt avfall och lägg det i rätt sorteringskärl.
• Ställ inte påsar eller annat skräp på golvet. Det drar till sig råttor och andra skadedjur.
• Grovsopor lämnar du på återvinningscentralen eller vid containerdagar.

Ladda ner broschyren ”Källsortering”