Så skapar vi trivsel tillsammans

Alla vill vi ha det tryggt och trivsamt i vårt
boende och tillsammans gör vi det möjligt.

 

Våra tips för en bättre boendemiljö:

1. Musik och ljud – tänk på att inte spela så pass hög musik att grannarna störs. Speciellt efter kl 22 är det många som vill ha nattro.

2. Hundar ska hållas kopplade i både trapphus och på gården.
Glöm inte att plocka upp efter hunden.

3. Fåglar – mata inte fåglar, det lockar till sig råttor och andra skadedjur.

4. Trapphus och källargång är utrymningsvägar vid t.ex. brand och därför viktigt att det hålls fritt från cyklar, barnvagnar och annat som kan vara i vägen. Trapphuset får inte användas som lekplats.

5. Det är inte tillåtet att röka i de gemensamma utrymmena så som trapphus och tvättstuga.

6. Tvättstugan är ett gemensamt ansvar och alla städar efter sig.

7. Miljörum: Tänk på att det är viktigt att sopsortera rätt.

8. Grillat är gott – tänk på att visa hänsyn till dina grannar och endast använda elgrill på balkongen/uteplatser.

9. Skadedjur – om du upptäcker skadedjur så som vägglöss,
kackerlackor eller andra djur så kontakta Anticimex på telefon 075 – 245 10 00,
ange försäkringsnummer: 111 33 46. Vi står för saneringskostnaderna.

10. Om du upplever störningar kvällar och nätter och inte själv vill prata med grannen, vänd dig till Trygghetsjouren på telefon 010 – 209 42 10.

11. Vi har bilfria områden för miljön och barnens skull.