Planerad nyproduktion

Hur ser framtiden ut?

Södra Pilevallen
Längs med Vintergatan i centrala Arlöv planeras för 100 lägenheter i fler- bostadshus med två till fem våningar. Småskalig nybyggnation planeras i fem olika byggnader. Förväntad byggstart: 2023.

Åkarp
I Åkarp läggs de nya tågspåren delvis under jord, vilket frigör yta att bygga på. Vid den nya tågstationen planeras 100 nya bostäder i företrädesvis flerbostadshus. Förväntad byggstart: efter att spåromläggningen är klar 2024.

Vanningsåker
En ny detaljplan håller på att tas fram för området utmed Dalbyvägen. Här planeras för omkring 60 nya bostäder, fördelat på flera byggnader. Förväntad byggstart: ej fastställd.

Om du är intresserad av att bo i något av Burlövs Bostäders hyreshus i framtiden registrera dig på Mina Sidor.