Mats Åsemo

VD

FASTIGHETSSKÖTSEL

Morgan Lilja

Arbetsledare drift & skötsel

Admir Ajanovic

Yttre skötsel

Asim Durakovic

Yttre skötsel

Anders Malmström

Yttre skötsel

David Perlheden

Yttre skötsel

Krister Pettersson

Yttre skötsel

Nazmi Sejdia

Yttre skötsel

John Nielsen

Yttre skötsel

Emma Grändeby

Yttre skötsel

Susanne Nilsson

Inre skötsel

Merita Mehmeti

Inre skötsel

Elvisa Ajanovic

Inre skötsel

Le Yen Au

Inre skötsel

Marica Majic

Inre skötsel

Patric Duku

Inre skötsel

Stephen K Boakye

Inre skötsel

DRIFTSTEKNIKER

Michael Herrström

Driftstekniker

FASTIGHETSTEKNIKER

Dorin Bulucz

Fastighetstekniker

Eric Borg

Fastighetstekniker

Göran Ekström

Fastighetstekniker

Johan Ottosson

Fastighetstekniker

Roger Olsson

Fastighetstekniker

MARKNAD

Sandra Larsson

Marknadschef

Selma Abazagic

Kundtjänst

Patricia Borgenberg

Uthyrare

Bojan Oparnica

Uthyrare

Martina Paso

Uthyrare (föräldrarledig)

EKONOMI

Linda Erlandsson

Ekonomichef

Camilla Ekander

Ekonom

Hanna Ferm

Ekonomiassistent

FASTIGHET

Anders Rahdevi

Fastighetsutvecklingschef

Maria Möller

Projektledare

FÖRVALTNING

Per Svensson

Förvaltningschef

Anders Billqvist

Områdesförvaltare

Pinar Demiroglu

Områdesförvaltare

Simon Jönsson

Områdesförvaltare

Elsa Nordstedt

Bosocial samordnare

Susanne Engkvist

Förvaltningsassistent