Du är inte inloggad!

Viktig information till dig som är leverantör till Burlövs Bostäder AB

Vi övergår nu till elektroniska leverantörsfakturor.

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor vill vi ta emot elektroniska fakturor från våra leverantörer.

 


Med denna rutin uppnår vi en mycket effektivare och säkrare process för både er som leverantör och för oss som kund. Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå.

Observera att det är Svefaktura och inte faktura per mail eller PDF. I upphandlingar kommer vi kräva e-faktura från våra leverantörer.

Om ni inte har ett eget system för detta registrerar ni era fakturor till oss på: www.inexchange.se/faktura

Fördelen för er?
- I aktiv arbetstid tar det i regel högst 15 minuter från er part att komma i gång. - E-fakturor har en positiv miljöpåverkan. - Ni kan använda samma e-fakturalösning mot många av era kunder. - Konkurrensfördel.

Referens
Det är viktigt att referensen blir korrekt i fakturan. Den ska endast bestå av 3 bokstäver, dessa bokstäver representerar beställaren och det är också beställaren som ska uppge vilka bokstäver som ska anges i fakturan.

Kontakta oss på ekonomi@burlovsbostader.se om ni behöver hjälp med referens på era fakturor.


Om ni inte kan lösa att sända e-faktura Svefaktura:

I sista hand kan vi ta emot fakturor som PDF till mail adressen: faktura@burlovsbostader.se Filnamnet ska då bestå av fakturanumret och leverantörsnamnet.

Fakturaadress:

Burlövs Bostäder AB

IE 2044

737 84  Fagersta

 

 

Med vänlig hälsning
Burlövs Bostäder AB